Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects thatare based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules…

Aqilion inleder ett samarbete med Immunscape

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt sombaseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Immunscape har utvecklat innovativa molekyler som har potential att…

Aqilion sells holdings in project company Belina to its founder

The project company Belina is running an innovative project in early phase and is developing a product for treatment of breast cancer.After changing its strategy and organization in 2018, Aqilion decided to transfer its holdings in Belina…

Aqilion avyttrar sitt innehav i projektbolaget Belina till dess grundare

Projektbolaget Belina driver ett innovativt projekt i tidigt skede och utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer.Under 2018 har Aqilion ändrat sin strategi och organisation och som en konsekvens av detta tagit beslutet att överlåta…