Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects thatare based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules…

Två nya professorer i PULS

,
Nya professorer installeras vid Lunds universitet. Två av dem har anknytning till PULS. David Erlinge, PULS Partner, blir professor i kardiologi. Han ägnar sig dels åt kliniska patientstudier, dels åt molekylärbiologisk grundforskning. Ulf Ellervik, blivande PULS Associate Partner blir professor i bioorganisk kemi. Hans forskning handlar om att använda kolhydrater för läkemedelstillämpningar

Natumin Pharma AB har förvärvat Ambria Dermatology AB i sin helhet

,
Ambria Dermatology har utvecklat en patenterad teknologiplattform , pentane-1,5-diol, för användning inom hud- och hygienområdena. Teknologin gör det möjligt att utveckla nya produkter med unika egenskaper och även att förbättra produkter som redan finns på marknaden. På så vis kan teknologin även användas för att förlänga produktlivscykeln för existerande produkter.

New chronotherapy for Addison´s disease

,
Helsingborg June 29th 2009- DuoCort publishes data from its Phase I study for the rare and life threatening disease adrenal insufficiency. The release profile of DuoCort’s new form of treatment with once-a-day hydrocortisone dosing resembles the physiological secretion pattern. The data is published today in the European Journal of Endocrinology, a leading scientific journal for endocrinology.