Entries by Aqilion

Aqilion tillförs 100 miljoner SEK genom konvertering av utestående teckningsoptioner

I mars 2018 genomförde AQILION AB (dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) en riktad emission av så kallade units. Varje unit bestod av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner. Aqilion tillfördes vid det tillfället 100 miljoner SEK genom teckning av aktier. Samtliga utestående teckningsoptioner har nu konverterats till aktier vilket tillfört […]

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg. ValberedningenValberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe, Arvid Gierow samt Lena Mårtensson. Val av styrelse Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson, Marie Lidgard, […]

Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects thatare based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules that could potentially become new drugs for the treatment of cancer and autoimmune diseases. The project is currently in an early phase of development. […]