Entries by Aqilion

Glactone Pharma får patent godkänt i Europa

Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologiområden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter. Patentet “TRICYCLIC LACTONES FOR TREATMENT OF CANCER” utfärdat som EP 2 595 972 […]

Glactone Pharma is granted a European patent

The patent relates to novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved properties. Glactone Pharma is actively profiling novel small-molecule inhibitors of STAT3 for the treatment of prostate cancer and for the use in immuno-oncology areas where a STAT3 inhibitor has great potential to address large unmet medical needs and help patients. The […]

Möt PULS på Park Annual den 17 september i Göteborg

Den 17 september är det dags för Park Annual som i år firar sitt 10-årsjubileum. Eventet äger rum på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget i Göteborg och arrangör är Sahlgrenska Science Park. Vi hälsar dig välkommen till vår monter där du kan träffa några av oss från PULS. I år representeras vi av Jan Törnell, PULS […]