Entries by Aqilion

Laccure® Pessary meets the needs of women suffering from bacterial vaginosis, a hidden health problem with reduced quality of life

The new non-prescription product Laccure® Pessary is a breakthrough women’s health product that is effective, safe and user-friendly, addressing the unmet needs of the 300 million women suffering from bacterial vaginosis (BV) every year. Results from a web-based survey of 2,660 women in the US, UK and Germany show that BV, with an odorous vaginal […]

Laccure® Vagitorium hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos, ett dolt hälsoproblem med försämrad livskvalitet

Den nya receptfria produkten Laccure® Vagitorium är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor som varje år drabbas av bakteriell vaginos (BV). Resultaten från en webb-baserad undersökning omfattande 2 660 kvinnor i USA, Storbritannien och Tyskland visar att BV, där illaluktande flytningar […]