Tankar apropå årets Nobelpris

Upptäckterna bakom årets Nobelpris i kemi och medicin har på relativt kort tid resulterat i nya behandlingar och en ökad insikt i hur immunförsvaret fungerar som har inneburit stora steg framåt i kampen mot bland annat cancer.

Även om vi inom life science har noterat hur snabbt varianter av antikroppen har vunnit mark som läkemedel så inser vi att det saknas lösningar för de patienter som inte svarar på ny teknik. Konsten att ta fram personliga och riktade behandlingar som tar hänsyn till alla individuella varianter av sjukdomar är fortfarande en utmaning. För att ha råd att betala för behandlingarna krävs inte bara nya innovationer, artificiell intelligens och tvärvetenskap; utan också mer kunskap och modet att välja bort det som inte fungerar i vissa patientgrupper. Dessutom måste vi se till helheten för samhällets betalningsförmåga för läkemedel och behandlingar.

Ny teknik och drivet i forskning och utveckling måste gälla alla patientgrupper i samhället. Förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och helt nya behandlingar måste till även för sådana sjukdomar där det finns en etablerad behandling sedan länge, men som kanske inte är varken effektiv eller individuellt utformad. Det kan bidra till att vi på sikt kan sänka de totala kostnaderna för stora patientgrupper så att budgeten för läkemedel räcker också till de helt nya behandlingarna där det saknas läkemedel idag och där pris per behandling skjuter i höjden. Alla innovativa aktörer kanske inte kan ligga fronten i utvecklingen av nya läkemedel inom immunonkologi, men det finns en uppsjö av andra behov att ta sig an. Vårt gemensamma mål är att samhället i framtiden självklart ska kunna tillhandahålla och betala för en högkvalitativ individuell behandling för varje patient.

Mod var temat för underhållningen på årets Nobelfest. Det passar även in för PULS arbete nu och framöver. Mod att välja de projekt där vi kan göra skillnad om 5 till 10 år, även om de inte är det mest trendiga i vår omvärld just nu. Mod att skapa en skarpsynt, erfaren och flexibel organisation med många olika kompetenser och intellekt utan att bygga upp orealistiska fasta kostnader. Mod att tålmodigt leta efter innovationer utanför de källor som vi använt historiskt sett.

Det finns all anledning att växla upp takten i PULS förändringsarbete och med ökat mod ta oss an de nya utmaningarna, men först vill jag passa på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Sarah Fredriksson
VD, PULS

Intensiv höstglöd i nordisk life science och inte minst i PULS

Jag har de senaste veckorna kommit på mig själv flera gånger med att känna en spontan bubblande glädje över att få vara en del av PULS.  Den ovanligt varma och soliga sommaren tycks ha smittat av sig på intensiteten i verksamheten och branschen. De noterade life science-aktierna fortsätter att vara heta. Dessutom surras det intensivt runt spännande nya aktiviteter från innovativa forskare såväl som vid höstens första branschmöten. Jag har nyligen deltagit i några nätverksträffar och upplevt samma sak där. Först ut var Swedish American Life Science Summit, SALSS, där det senaste kring utvecklingen av nya terapier för hjärnans sjukdomar stod i fokus. Särskilt glädjande var att se att det finns flera små bioteknikbolag, även i Sverige, som har modet att ge sig på den uppgiften trots den komplexitet som det innebär. SALSS organisation ger alltid deltagarna mycket att tänka på och inspiration att fortsätta oavsett tema. Huvudbudskapet denna gång var att: vi får aldrig ge upp och vi kan göra mycket tillsammans.

Strax efter SALSS var det dags för Nordic Life Science (NLS) Days i Stockholm i regi av SwedenBIO. Det nordiska branschmöte växer för varje år och det har nu blivit ett event att verkligen se fram emot. För PULS räkning träffade vi de bolag som vi gärna ser som partners för vidare utveckling eller förvärv av våra projekt.  Syftet är att PULS ska bli mer synligt och att våra framtida affärspartners löpande ska känna till utvecklingen i vår portfölj. Samtidigt passade vi på att träffa nya spännande mindre biotechbolag och givetvis de samarbetspartners som tillsammans utgör en av PULS viktigaste hörnstenar. PULS driver projektbolagen med den kompetens som krävs i varje givet utvecklingssteg och vi bygger upp organisationen med hjälp av externa specialistkompetenser och resurser. Det handlar om allt från patent till tillverkning av material till kliniska studier. Det är i huvudsak det nordiska life science nätverket av skickliga konsulter, CRO och CMO bolag som gör vår affärsmodell möjlig. Tänk om Sverige dessutom återigen kunde ge vården bättre möjlighet till utökade aktivitet inom kliniska prövningar och de så betydelsefulla biobankerna. Eller varför inte ge Socialstyrelsen och Läkemedelsverket resurser att stärka vår bransch genom att dela med sig av den enorma kunskap och kompetens som finns samlad inom myndigheterna.

PULS befinner sig i ett offensivt skede. Med ett förstärkt team och nya kompetenser i styrelsen har vi nu resurser att ta nästa steg i vår mer utåtriktade verksamhet. Vår uppgift är att ständigt vara på ”road show” för att hitta de projekt som passar PULS bäst och för att se till att de projekten attraherar våra potentiella partners. Vi ska utvärdera de mest lovande forskningsprojekt och tillsammans med våra innovatörer förädla dem till affärsmöjligheter. För att lyckas krävs kapital, gedigen kunskap, kreativitet, ödmjukhet inför uppgiften och att vi kavlar upp armarna och hugger i. PULS måste vara noga med att välja projekt framöver för att hitta vår egen nisch där det är möjligt att konkurrera väl och för leverera värde över tid. Sammantaget en utmaning som fortsatt får det att kittla i magen på ett positivt vis.

Sarah Fredriksson
VD, PULS

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

För en tid sedan deltog jag i en panel på SwedenBIO summit i Malmö. På scenen deltog moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered samt näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S), följt av en panel av life science-företagare. Vi var alla rörande överens om att life science branschen är en viktig exportnäring för Sverige och att vi vill se en konkurrensmässig utveckling framåt. Frågor som berördes var kompetensförsörjning, finansiering, förutsättningar för att kunna genomföra kliniska prövningar i Sverige och vad vi saknar mest när vi inte längre har stora svenska läkemedelsbolag med huvudkontor i vår närhet.

Frågorna är stora, men de politiska initiativen som verkligen tar hänsyn till vår bransch och dess möjligheter till tillväxt kan göra reell skillnad framöver. I veckan samlas politiker, branschfolk och intressegrupper i Almedalen för att inspirera, påverka och samtala. Som entreprenör med tidiga läkemedelsprojekt i fokus, här och nu, är jag kanske lite otåligare än så.

Jag är övertygad om att vi i branschen själva måste forma vår framtid. Vi måste söka globalt kapital likväl som vi självklart arbetar med kunder på en global marknad, även om vi verkar nationellt. I Sverige krävs en väl fungerande näringskedja från akademisk forskning via produktbolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av skickliga specialiserade konsultbolag av alla de slag, produktionsbolag och passionerade ledare. Arbetstillfällen kommer i huvudsak att växa utanför produktbolagen och kompetensutveckling kan ske även i mindre bolag. Det öppnas fler karriärvägar och det skapar förutsättningar för en god rörlighet av personal om nätverken blir effektiva. Jag hoppas att även sjukvården får möjligheter att deltaga mer i kliniska studier framöver då jag är övertygad om att det är en viktig komponent – inte bara för vår konkurrenskraft – utan även för kompetensförsörjning.

Läkemedelsutveckling ska vara strikt reglerad till sin natur, men det betyder inte att vår bransch inte kan lyfta blicken och våga ta fram det vi är riktigt bra på. Som till exempel att med mod och vilja göra affärer som skapar kassaflöden som i sin tur används för att skapa nya projekt. Affärsmodellerna för mindre bolag måste formas efter förutsättningarna och goda exempel kommer att inspirera till fler nya bolag. Det är helt okej att göra både små och stora affärer på utvecklingsprojekt, så länge det finns en god kvalitet och spets, och varför måste så många projekt drivas som enprojektsbolag? En affärsmodell där flera projekt utvärderas och utvecklas så länge som de har förutsättning att generera en god kassa borde vara intressant även ur ägarperspektiv över tid.

Det finns gott om utmaningar inom tidig utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder, men samtidigt finns det minst lika många möjligheter. Vi i PULS ser fram emot att ta del av dem och vara en aktiv spelare i den svenska life science industrins framtid.

Glad sommar!

Sarah Fredriksson
VD, PULS