Combe has announced that it is terminating the license agreement because the company has changed its priorities and strategy for its development projects. Laccure will take the product back and continue to pursue development toward commercialization with support from the PULS team.

Based on a clearly identified medical need, Laccure has succeeded in developing an innovative over-the-counter product, Laccure® Vagitorium, that helps women who suffer from bacterial vaginosis. In May 2017 an exclusive licensing agreement was signed with Combe Inc. In addition to responsibility for launching and marketing the product, Combe also assumed responsibility at that time for the continued scaling up of production.

According to the agreement, all rights and development results, will now be returned to Laccure as soon as possible. After evaluating the results that Combe generated, the Laccure management team will continue to formulate its strategy for continued business development.

“Combe’s change in strategic direction opens up new opportunities for us. Laccure can now complete development of the production process on its own, while greatly benefitting from the results that Combe so far has generated. The PULS team will provide Laccure with the support it needs to achieve commercialization of the product,” says Sarah Fredriksson, CEO, P.U.L.S. AB.

For more information, please contact:
Sarah Fredriksson, CEO, P.U.L.S. AB, + 46 70 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

About Laccure
Laccure has developed a breakthrough new over-the-counter women’s health product, Laccure® Pessary, that was developed to treat bacterial vaginosis. About 300 million women worldwide suffer from this condition each year and the infection is a large hidden health problem. Many women experience bacterial vaginosis as an uncomfortable and embarrassing condition that adversely affects their quality of life.

No approved product is currently available that meets safety and efficacy requirements, is user-friendly, and can be dosed at longer intervals. The company’s product was initially developed at Lund University in Sweden and the Medical University of Gdansk in Poland. Further drug development and GMP manufacturing for preclinical and clinical studies were carried out in collaboration with several contract research companies.

Laccure AB was founded in 2007 and is based in Helsingborg, Sweden. www.laccure.com

About PULS
PULS (Partner for Development investments at Life Sciences, P.U.L.S. AB) is a Swedish life science company with a unique combination of researchers and industrialists who work with innovators to commercialize ideas by providing capital, know-how and a committed partnership. PULS invests in early projects and develops them in close cooperation with innovators throughout the entire process, from idea to attractive projects for industry. Since 2002 PULS has started eleven project companies. Current PULS projects are: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se

 

Combe har meddelat att de säger upp licensavtalet på grund av att bolaget har ändrat prioritering och strategi för sina utvecklingsprojekt. Laccure kommer att ta tillbaka produkten och driva det fortsatta arbetet mot kommersialisering med stöd från PULS-teamet.

Laccure har utifrån ett konkret medicinskt behov lyckats ta fram en innovativ- och receptfri produkt, Laccure® Vagitorium, som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. I maj 2017 tecknades ett exklusivt licensavtal med Combe Inc. Förutom ansvar för lansering och marknadsföring övertog Combe då också ansvaret för den fortsatta uppskalningen av produktionen.

Enligt överenskommelsen kommer nu alla rättigheter och utvecklingsresultat att snarast återföras till Laccure. Ledningen för Laccure kommer därefter att genomföra en utvärdering av de resultat som Combe har genererat och sedan fortsätta arbetet mot en kommersialisering.

– Att Combe har valt en annan strategi öppnar upp för nya möjligheter för oss. Laccure kan nu slutföra utvecklingen av produktionsprocessen i egen regi med stor nytta av de resultat som Combe hittills har genererat. PULS team kommer att ge Laccure det stöd som behövs i deras strävan att nå fram till kommersialisering av Laccure® Vagitorium, säger Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om Laccure
Laccure har utvecklat en ny receptfri och banbrytande kvinnohälsoprodukt. Produkten är framtagen för behandling av bakteriell vaginos (BV). Cirka 300 miljoner kvinnor i världen drabbas varje år av BV och infektionen är ett stort dolt hälsoproblem. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar de drabbade kvinnornas livskvalitet negativt.

Idag finns det ingen godkänd produkt som möter kraven på effekt och säkerhet samt kan doseras med låg frekvens och är användarvänlig. Laccure® Vagitorium avger mjölksyra och behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga återfall. Den initiala utvecklingen av företagets produkt genomfördes vid Lunds Universitet och Gdansks Medicinska Universitet i Polen. Laccure AB grundades 2007 och den operativa verksamheten är baserad i Helsingborg. www.laccure.com

Om PULS
PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

 

 

 

Upptäckterna bakom årets Nobelpris i kemi och medicin har på relativt kort tid resulterat i nya behandlingar och en ökad insikt i hur immunförsvaret fungerar som har inneburit stora steg framåt i kampen mot bland annat cancer.

Även om vi inom life science har noterat hur snabbt varianter av antikroppen har vunnit mark som läkemedel så inser vi att det saknas lösningar för de patienter som inte svarar på ny teknik. Konsten att ta fram personliga och riktade behandlingar som tar hänsyn till alla individuella varianter av sjukdomar är fortfarande en utmaning. För att ha råd att betala för behandlingarna krävs inte bara nya innovationer, artificiell intelligens och tvärvetenskap; utan också mer kunskap och modet att välja bort det som inte fungerar i vissa patientgrupper. Dessutom måste vi se till helheten för samhällets betalningsförmåga för läkemedel och behandlingar.

Ny teknik och drivet i forskning och utveckling måste gälla alla patientgrupper i samhället. Förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och helt nya behandlingar måste till även för sådana sjukdomar där det finns en etablerad behandling sedan länge, men som kanske inte är varken effektiv eller individuellt utformad. Det kan bidra till att vi på sikt kan sänka de totala kostnaderna för stora patientgrupper så att budgeten för läkemedel räcker också till de helt nya behandlingarna där det saknas läkemedel idag och där pris per behandling skjuter i höjden. Alla innovativa aktörer kanske inte kan ligga fronten i utvecklingen av nya läkemedel inom immunonkologi, men det finns en uppsjö av andra behov att ta sig an. Vårt gemensamma mål är att samhället i framtiden självklart ska kunna tillhandahålla och betala för en högkvalitativ individuell behandling för varje patient.

Mod var temat för underhållningen på årets Nobelfest. Det passar även in för PULS arbete nu och framöver. Mod att välja de projekt där vi kan göra skillnad om 5 till 10 år, även om de inte är det mest trendiga i vår omvärld just nu. Mod att skapa en skarpsynt, erfaren och flexibel organisation med många olika kompetenser och intellekt utan att bygga upp orealistiska fasta kostnader. Mod att tålmodigt leta efter innovationer utanför de källor som vi använt historiskt sett.

Det finns all anledning att växla upp takten i PULS förändringsarbete och med ökat mod ta oss an de nya utmaningarna, men först vill jag passa på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Sarah Fredriksson
VD, PULS