Aqilion rekryterar Martin Johansson som expert inom läkemedelskemi

Martin Johansson har en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds universitet där han i dag är docent vid Centre for Analysis and Synthesis. Han har nästan 20 års erfarenhet från läkemedelskemi och kommersiell utveckling av nya läkemedel. Martin har tidigare innehaft positioner som seniorforskare inom AstraZenecas organisation för tidig forskning och utveckling (Discovery R&D), i Södertälje; forskningschef, Chief Scientific Officer, på Respiratorius AB som utvecklar läkemedel inom cancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) samt Assistant Professor vid Department of Chemistry Trent University, Peterborough i Kanada. De senaste åren har Martin arbetat på konsultbasis i flera utvecklingsbolag, bland annat som projektledare för Glactone Pharma AB, ett av Aqilions projektbolag. Martin tillträder i augusti sin tjänst som Senior Director Medical Chemistry i Aqilion.

– Martin Johanssons gedigna expertiskompetens inom läkemedelskemi blir ett viktigt och starkt tillskott till Aqilions analysförmåga av nya projektidéer. Hans breda erfarenhet från utveckling av tidiga läkemedelsprojekt inom flera olika sjukdomsområden och indikationer blir en stor tillgång också för drivkraften i vår pipeline. Vi är mycket glada över att Martin har valt att arbeta i Aqilions team och jag ser fram emot ett spännande samarbete framöver, säger Sarah Fredriksson, vd i AQILION AB.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »

Aqilion tillförs 100 miljoner SEK genom konvertering av utestående teckningsoptioner

I mars 2018 genomförde AQILION AB (dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) en riktad emission av så kallade units. Varje unit bestod av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner. Aqilion tillfördes vid det tillfället 100 miljoner SEK genom teckning av aktier. Samtliga utestående teckningsoptioner har nu konverterats till aktier vilket tillfört bolaget ytterligare 100 miljoner SEK. Emissionen genomfördes för att finansiera Aqilions strategiomläggning, uppbyggnad av ny organisation samt till utveckling av befintliga och nya läkemedelsprojekt i pipeline.

– Det är fantastiskt glädjande att hela emissionen av units är genomförd och fulltecknad. Det innebär att vi med stöd från Aqilions ägare tillsammans med styrelsen kan fortsätta att utveckla projektportföljen och öka värdet i bolaget. Jag är å hela teamets vägnar både tacksam och stolt för förtroendet. Med en ny organisation och finansiering på plats har vi skapat de bästa förutsättningar för att fokusera på att effektivt utveckla vår affärsmodell och våra läkemedelsprojekt, säger Sarah Fredriksson, vd i Aqilion.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe, Arvid Gierow samt Lena Mårtensson.

Val av styrelse
Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson, Marie Lidgard, Jörgen Johnsson, Johan Lund, Andreas Segerros och Karin Wingstrand. Michael Oredsson hade avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Martin Olovsson. Johan Lund omvaldes till styrelseordförande.

Styrelseledamoten Martin Olovsson har en bred och gedigen erfarenhet från ledande kommersiella och strategiska roller inom läkemedelsindustrin. Sedan 2017 är Martin Olovsson VD för AZ:s “spin-out” bolag OnDosis som utvecklar och kommersialiserar en ny kategori uppkopplade produkter för dosering av orala läkemedel. Från 1992 till 2017 har han haft ett flertal olika internationella seniora befattningar inom Astra/AstraZeneca, som t ex VD för marknadsbolaget Norden/Baltikum och Vice President för “Inhaled Respiratory/Global Portfolio & Product Strategy”.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på Aqilions hemsida, under fliken “Corporate”.

Val av revisor
Stämman omvalde Mazars SET revisionsbyrå i Helsingborg, med huvudansvarig revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor, till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.  

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 finns att ladda ned som pdf på bolagets hemsida, under fliken “Corporate”.

Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »