Life science-bolaget PULS skapar en mötesplats i Stockholm och Uppsala regionen

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.

PULS investerar i och utvecklar tidiga life science projekt och har lång erfarenhet av att attrahera och samarbete med erfarna entreprenörer, forskare och industrimänniskor från den svenska medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Rollen för det nya lokalkontoret i Stockholm är att underlätta för innovatörer och entreprenörer att träffas och interagera med PULS. Kontoret ska administreras av PULS partners som är baserade i regionen. PULS partnerskap består av ett 40-tal personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och exit av projekt.

Ambitionen är att på lokal nivå stärka PULS närvaro i de svenska life science klustren. Sedan flera år tillbaka har PULS ett lokalkontor i Göteborg, Sahlgrenska Science Park, och sedan tidigare i år har ett samarbete inletts med SmiLe inkubatorn i Lund, Medicon Village. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

– Genom att ha en lokal närvaro i Stockholm och Uppsala regionen skapar vi en mötesplats där PULS kan få kontakt med nya och spännande tidiga projekt. Det hjälper oss att bygga ut vårt nätverk och samtidigt skapa en möjlighet att marknadsföra PULS verksamhet. Kan vi sedan i vår tur bidra med erfarenhet från vår verksamhet och få till nya konstellationer så är vi självklart glada för det, säger Sarah Fredriksson, vd för PULS.

PULS nya mötesplats ligger i Mörby Centrum:
PULS Stockholm
Svärdvägen 3B
SE-182 33 Danderyd

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projekt, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS presenterar valberedning inför årsstämman 2018

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2018 lägga fram förslag rörande bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode till bolagets revisor, ingår:

  • Dan Stenberg, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
  • Åke Fredriksson, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
  • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
  • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners

PULS årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 12 juni 2018, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Stenberg, valberedningens ordförande, e-post dan.stenberg@lansforsakringar.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projekt, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se

PULS Partnerdag – ett forum för inspiration och nya innovationsprojekt

PULS Partnerdag - ett forum för inspiration och nya innovationsprojekt

Jag tittar ut över ett 40-tal nyfikna och engagerade ansikten som hälsar på varandra och småpratar runt om i lokalen. Denna morgon är alla PULS partners och anställda samlade för en intensiv partnerdag och jag ska strax börjamed en presentation om PULS vision, nya strategi och mål framöver. Det känns spännande och utmanande men framförallt väldigt roligt. 

PULS ordnar två partnerdagar om året. Utvecklingen i PULS och de individuella projektbolagen är en given punkt på agendan. Partnerdagen är också en kreativ mötesplats där affärsstrategiska diskussioner blandas med spännande nya innovationsprojekt och föreläsningar.

Partnerskapet är PULS själ. Det består av partners från akademin och industrin och tillsammans har de en både bred och djup erfarenhet av att ta fram nya behandlingsmetoder, läkemedel och medtech produkter. En del partners är forskare, några är innovatörer och andra har förmågan att se potentialen i en innovation och forma den till en kommersiellt gångbar produkt. Partnerskapet är en fantastisk tillgång, särskilt när man samlar alla partners på ett ställe och ser till att katalysera interaktion.

Förmiddagens aktiviteter resulterade i nya idéer kring hur vi ytterligare kan skapa värdetillväxt i PULS. Våra egna idéer är viktiga liksom våra kontinuerliga initiativ till att söka upp de mest innovativa tidiga idéerna runt om i Sverige som kan passa PULS affärsmodell.

Eftermiddagens föredrag visade på både den gedigna erfarenheten och den vetenskapliga spetskompetensen i PULS partnerskap. Professor Jovanna Dahlgren från Avdelningen för Pediatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inledde och hon talade om det senaste inom forskningen kring tidiga nyckelfaktorer för fetmautveckling hos barn. Näringsintag, tillväxtfaktorer, tarmfloran och neuropsykiatri påverkar alla utvecklingen av barnfetma och Jovanna förklarade skickligt arbetet bakom den senaste forskningen inom området och visade på åtgärder som kan göra stor skillnad. Sedan tog professor Håkan Olsson från avdelningen för Onkologi och Patologi vid Lunds Universitet vid och presenterade trender för cancerincidensen mellan 1991 och 2011 och hur nya läkemedel och screeningmetoder gör sitt avtryck i statistiken. Håkan visade därefter på riskfaktorer, förebyggande metoder och nya läkemedel för olika cancerformer för att till sist med nyfikenhet och engagemang låta oss kika in i framtiden genom den forskning som pågår som mest intensivt nu.

PULS är inget riskkapitalbolag och ingen inkubator, men vad är PULS då? Det är ett bolag som tar fram nya behandlingar och som till sin natur är en blandning av entreprenörskap, investering och innovation – en ”entinventor” är kanske det ord som jag söker.

PULS startar projektbolag tillsammans med innovatörer. Upp till omkring 10 projektbolag, med varsin dedikerad projektledare och styrelse, delar på de gemensamma resurserna i PULS team som stödjer bolagen att göra projekten attraktiva för framtida köpare genom att bidra med kunskap, entreprenörskap, hårt arbete och kapital. Innovatörerna har stort inflytande och är nyckelpersoner i projektbolagen. De kan genom PULS utvecklingsmodell fortsätta med sina karriärer på annat håll och samtidigt vara med och ta fram nya produkter till de patienter som har stort behov av nya behandlingar.

När höstens partnerdag var över hade jag många, många fler uppslag till nya projekt, innovationer och potentiella affärsmöjligheter och jag ser redan nu fram emot nästa inspirerande partnerdag.

Sarah Fredriksson
VD för PULS