Aqilion receives SEK 100 million through conversion of outstanding warrants

In March of 2018, AQILION AB (formerly Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) carried out a directed issue of “units.” Each unit consisted of one (1) share and two (2) warrants. At that time, Aqilion…

Aqilion tillförs 100 miljoner SEK genom konvertering av utestående teckningsoptioner

I mars 2018 genomförde AQILION AB (dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) en riktad emission av så kallade units. Varje unit bestod av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner. Aqilion tillfördes…

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg. ValberedningenValberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande),…

Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects thatare based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules…