Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg. ValberedningenValberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande),…

Aqilion avyttrar sitt innehav i projektbolaget Belina till dess grundare

Projektbolaget Belina driver ett innovativt projekt i tidigt skede och utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer.Under 2018 har Aqilion ändrat sin strategi och organisation och som en konsekvens av detta tagit beslutet att överlåta…

PULS changes its name to AQILION AB

Today the company Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science, P.U.L.S. AB is changing its name to AQILION AB. The name change marks a new phase in the development of the company, with a new strategy and identity. The decision…

PULS byter namn till AQILION AB

Idag byter bolaget Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science, P.U.L.S. AB namn till AQILION AB. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet. Beslutet togs formellt på en extra bolagsstämma…