Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg. ValberedningenValberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande),…

PULS project company Laccure ends collaboration with Combe and continues the commercialization process in-house

Combe has announced that it is terminating the license agreement because the company has changed its priorities and strategy for its development projects. Laccure will take the product back and continue to pursue development toward commercialization…

PULS projektbolag Laccure avslutar samarbetet med Combe och fortsätter arbetet mot kommersialisering i egen regi

Combe har meddelat att de säger upp licensavtalet på grund av att bolaget har ändrat prioritering och strategi för sina utvecklingsprojekt. Laccure kommer att ta tillbaka produkten och driva det fortsatta arbetet mot kommersialisering med…

Tankar apropå årets Nobelpris

Upptäckterna bakom årets Nobelpris i kemi och medicin har på relativt kort tid resulterat i nya behandlingar och en ökad insikt i hur immunförsvaret fungerar som har inneburit stora steg framåt i kampen mot bland annat cancer. Även…