Posts

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science- inkubator, har vid sin årsstämma 20 maj 2014 beslutat om följande nya styrelseledamöter: Maria Forss som ordinarie ledamot samt Helena Brisby och Jesper Dahlberg som suppleanter. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot spridd
njurcancer, baserad på en upptäckt av njurläkare och professor Börje Haraldsson 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Maria Forss arbetar som Vice President Global Marketing & Business Development på Vitrolife. Maria Forss har tidigare arbetat som projektledare för PULS projektbolag DuoCort, som såldes 2011, till ett amerikanskt läkemedelsbolag i
en affär värd över 1 miljard SEK. Maria Forss utsågs till Årets projektledare 2012 tack vare sin insats i DuoCort. Innan dess har Forss arbetat på AstraZeneca.

Helena Brisby är seniorkonsult på Spine Surgery team på Ortopediska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt professor och ordförande vid ortopediska avdelningen vid Göteborgs universitet. Författare eller medförfattare av över 40 publikationer. Helena är associate partner i PULS.

Jesper Dahlberg är affärsutvecklare och Investment Manager på GU Holding samt bolagsjurist. Jesper sitter i GU Holdings ledningsgrupp och är ordförande eller ledamot av ett flertal styrelser i GU Holding Life Science portföljbolag.
Jesper har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell bolagsrätt.

– Våra nya ledamöter är ett starkt tillskott till styrelsen med sina respektive kompetenser. Vi befinner oss just nu i en intensiv fas av den prekliniska utvecklingen, och siktar på att gå in i fas I 2015, säger Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding.

Sara Pellmé lämnade styrelsen i och med att hon slutat på GU Holding och är numera anställd på AstraZeneca. Styrelsen består därmed av Bengt-Åke Bengtsson (ordf.), Börje Haraldsson, Håkan Olsson, Olov Sterner, Maria Forss, Helena Brisby och Jesper Dahlberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding: jan.tornell@pulsinvest.se eller telefon: 070- 676 00 08. Besök gärna www.oncorena.com.

Oncorena Holding AB bildades 2013 av P.U.L.S, och drevs tidigare av GU Holding. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande klarcelling njurcancer, en mycket allvarlig sjukdom med en medianöverlevnad på ett år, som varje år dödar 100 000 personer världen över. Idag saknar denna njurcancerform effektiv behandling. Oncorena har sitt ursprung i observationen att en naturlig substans – orellanin – skadar en viss typ av njurceller i såväl primärtumör som metastaser. Oncorena har sitt säte i Helsingborg. Läs mer på www.oncorena.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.

Oncorena-projektet i Göteborgs-Posten

I en artikel i Göteborgs-Posten berättar Börje Haraldsson, professor i njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om idén bakom och utvecklingen av ett läkemedel mot njurcancer som baseras på ett svampgift. Varje år drabbas ett antal personer av akut njursvikt – och sedermera dialys – efter att av misstag ha ätit giftig svamp innehållandes substansen orellanin. Detta är bakgrunden till det läkemedel mot metastaserad njurcancer som professor Haraldsson och hans
forskarteam utvecklar i Oncorena Holding AB. Oncorena är sedan våren 2013 ett av projektbolagen i PULS och drevs dessförinnan av GU Holding. 

Läs hela artikeln här:  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2308945-giftig-svamp-kan-bota-cancer

Läs om Oncorena på: www.oncorena.com

 

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding. PULS tar nu över ansvaret för projektet och finansierar bolaget med 12 MSEK.

Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande klarcellig njurcancer, en sjukdom som varje år dödar omkring 100 000 personer världen över. Oncorena grundas på observationen att orellanin, som finns naturligt i toppig giftspindling, selektivt ger upphov till skador på vissa typer av njurceller.

– Syntetiserat orellanin har i experimentella studier visat sig ha en liknande effekt genom att avdöda njurcancerceller, berättar professor Börje Haraldsson.

– Oncorena är ett högintressant projekt med mycket stor kommersiell potential, varför vi gjort ett avsteg från vår investeringsstrategi när vi nu investerar i ett bolag som redan är verksamt. Det gör också att exithorisonten är kortare än vanligt vilket passar bra i portföljen, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Kapitalanskaffningen om 12 MSEK består i att PULS investerar 3,2 MSEK, resten kommer från PULS partners och aktieägare samt ett fåtal utvalda externa finansiärer. Planen är att behandla de första patienterna under 2014.

– Att finansieringen av Oncorenas fortsatta utveckling mot ett framgångsrikt läkemedel nu är på plats är mycket glädjande. PULS tillför bolaget kapital, men även betydelsefull kompetens inför nästa fas, säger Sara Pellmé, affärsutvecklare och Investment Manager vid GU Holding.

– Det är en unik situation att utveckla ett läkemedel baserat på en substans som människor, genom svampförgiftning, redan blivit exponerade för. På så sätt vet vi bland annat att substansen verkar specifikt och inte förefaller ge upphov till biverkningar utanför njurarna, säger Jan Törnell, nytillträdd projektledare för Oncorena.

Fakta njurcancer:

Cirka 270 000 personer får diagnosen njurcancer varje år runt om i världen och den typ (klarcellig njurcancer) som kan vara behandlingsbar med Oncorenas framtida terapi är den vanligaste formen (cirka 80 %). Vid spridd njurcancer är prognosen dålig. Det finns idag inget botande läkemedel, utan endast alternativ som förlänger överlevnaden med i genomsnitt ett fåtal månader. Hälften av patienterna avlider inom cirka ett år och omkring 100 000 patienter dör av sjukdomen varje år.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

Jan Törnell, projektledare Oncorena, tel: 070-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se.

Sara Pellmé, GU Holding AB, tel: 070-582 32 22 eller sara.pellme@holding.gu.se

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.