Posts

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare av HealthCap där han varit partner och VD sedan starten 1996. Ledde dessförinnan ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. Disputerad läkare från Karolinska Institutet med erfarenhet från ett flertal bolagsstyrelser inom life science-sektorn, bland annat Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA och BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl väljs in som suppleant i styrelsen. Mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering internationellt, senast som Global Product VP inom AstraZeneca och dessförinnan Global Commercial Lead för Nexium. Baserad i USA, 2002-2008, med bland annat ansvar för att bygga varumärken inom onkologi. B.Sc. inom ekonomi från Lunds universitet. Hon arbetar nu som affärsutvecklare på GU Ventures.

Oncorena Holding AB meddelade i september att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap.

”Den tidigare starka styrelsen blir nu kompletterad med kompetens som underlättar de kliniska prövningarna och en planerad exit”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som kan fylla ett stort medicinskt behov inom ett område där det idag saknas fullgod behandling. Produkten har potential att klassificeras som särläkemedel och HealthCap kan bidra med omfattande erfarenhet inom området”, säger Björn Odlander, VD och partner i HealthCap.

“Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar de nya ledamöterna in i styrelsen och ser fram mot ett fruktbart samarbete”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information vänligen kontakta
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se, telefon 070 676 0008.

Björn Odlander, VD och partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu
telefon 08 442 5850.

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000.

Om njurcancer
Cirka 1 000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor och är fortsatt den största ägaren efter emissionen nyligen. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

Om HealthCap
HealthCap grundades 1996 och är idag ett av de största specialiserade venturekapital-bolagen inom life science i Europa. HealthCap har rest mer än 1 miljard EUR i kapital, investerat i mer än 100 bolag och genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. HealthCaps portföljbolag har tagit fler än 20 läkemedel och fler än 40 medicintekniska produkter till marknaden. 
www.healthcap.eu.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science- inkubator, har vid sin årsstämma 20 maj 2014 beslutat om följande nya styrelseledamöter: Maria Forss som ordinarie ledamot samt Helena Brisby och Jesper Dahlberg som suppleanter. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot spridd
njurcancer, baserad på en upptäckt av njurläkare och professor Börje Haraldsson 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Maria Forss arbetar som Vice President Global Marketing & Business Development på Vitrolife. Maria Forss har tidigare arbetat som projektledare för PULS projektbolag DuoCort, som såldes 2011, till ett amerikanskt läkemedelsbolag i
en affär värd över 1 miljard SEK. Maria Forss utsågs till Årets projektledare 2012 tack vare sin insats i DuoCort. Innan dess har Forss arbetat på AstraZeneca.

Helena Brisby är seniorkonsult på Spine Surgery team på Ortopediska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt professor och ordförande vid ortopediska avdelningen vid Göteborgs universitet. Författare eller medförfattare av över 40 publikationer. Helena är associate partner i PULS.

Jesper Dahlberg är affärsutvecklare och Investment Manager på GU Holding samt bolagsjurist. Jesper sitter i GU Holdings ledningsgrupp och är ordförande eller ledamot av ett flertal styrelser i GU Holding Life Science portföljbolag.
Jesper har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell bolagsrätt.

– Våra nya ledamöter är ett starkt tillskott till styrelsen med sina respektive kompetenser. Vi befinner oss just nu i en intensiv fas av den prekliniska utvecklingen, och siktar på att gå in i fas I 2015, säger Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding.

Sara Pellmé lämnade styrelsen i och med att hon slutat på GU Holding och är numera anställd på AstraZeneca. Styrelsen består därmed av Bengt-Åke Bengtsson (ordf.), Börje Haraldsson, Håkan Olsson, Olov Sterner, Maria Forss, Helena Brisby och Jesper Dahlberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding: jan.tornell@pulsinvest.se eller telefon: 070- 676 00 08. Besök gärna www.oncorena.com.

Oncorena Holding AB bildades 2013 av P.U.L.S, och drevs tidigare av GU Holding. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande klarcelling njurcancer, en mycket allvarlig sjukdom med en medianöverlevnad på ett år, som varje år dödar 100 000 personer världen över. Idag saknar denna njurcancerform effektiv behandling. Oncorena har sitt ursprung i observationen att en naturlig substans – orellanin – skadar en viss typ av njurceller i såväl primärtumör som metastaser. Oncorena har sitt säte i Helsingborg. Läs mer på www.oncorena.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.

Oncorena-projektet i Göteborgs-Posten

I en artikel i Göteborgs-Posten berättar Börje Haraldsson, professor i njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om idén bakom och utvecklingen av ett läkemedel mot njurcancer som baseras på ett svampgift. Varje år drabbas ett antal personer av akut njursvikt – och sedermera dialys – efter att av misstag ha ätit giftig svamp innehållandes substansen orellanin. Detta är bakgrunden till det läkemedel mot metastaserad njurcancer som professor Haraldsson och hans
forskarteam utvecklar i Oncorena Holding AB. Oncorena är sedan våren 2013 ett av projektbolagen i PULS och drevs dessförinnan av GU Holding. 

Läs hela artikeln här:  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2308945-giftig-svamp-kan-bota-cancer

Läs om Oncorena på: www.oncorena.com