Posts

Oncorena strengthens its Board

Oncorena Holding AB today announces that the company at an extra shareholder’s meeting decided to strengthen the board following the capitalization earlier this autumn.

Björn Odlander is elected as new member of the board. Co-founder of HealthCap where he is managing partner since the start in 1996. Before that leading ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. MD, PhD from Karolinska Institutet with extensive experience from multiple boards in the life-science sector including Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA and BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl is elected as deputy member of the board. Many years of experience from drug development and commercialization internationally, lately as Global Product VP in AstraZeneca and before that Global Commercial Lead for Nexium. Based in the US 2002-2008 with responsibilities including branding in oncology. B.Sc. of Economy from Lund University. She is now working at GU Ventures with Business Development.

In September, Oncorena Holding AB announced that the company through a new share issue had secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer. The capital has been raised from Oncorena’s current largest owner P.U.L.S. AB and through an investment by HealthCap.

“The already strong board is now complemented with competence facilitating the upcoming clinical trials and the planned exit,” says Jan Törnell, CEO of Oncorena. 

“At this stage it’s strategically important for Oncorena to get a new strong owner like HealthCap, which in addition to capital also contributes great knowledge and a broad contact network,” says Pontus Ottosson, CEO of PULS.

“Oncorena has a drug candidate under development that could meet a big medical need in a field lacking adequate treatment. The product has the potential to be classified as an orphan drug and HealthCap has gained substantial experience in this area,” says Björn Odlander, managing partner at HealthCap.

“It’s encouraging that Oncorena enjoys such a great confidence among investors. We welcome the new members of the board and look forward to a fruitful collaboration,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena.

For further information, please contact
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 676 0008.

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, phone +46 (0)8 442 5850.

Pontus Ottosson, CEO, P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, phone +46 (0)70 746 0000.

About kidney (renal) cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastasized kidney cancer. The treatment is based on research from the University of Gothenburg led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova and GU Ventures. Oncorena is a part of the P.U.L.S. AB portfolio since 2013 and PULS remains the largest shareholder after the recent financing. The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastasized kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed in the autumn of 2016, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2017. www.oncorena.com.

About HealthCap
HealthCap was founded in 1996 and is today one of the largest specialized VC firms in Life Science in Europe. HealthCap has raised more than EUR 1 billion in capital, invested in over 100 companies and carried out more than 30 stock market IPOs around the world. HealthCap’s portfolio companies have brought more than 20 drugs and 40 med tech devices to the market. www.healthcap.eu.

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) is a unique life science development company. PULS invests in projects at an early stage and develops the innovations in close collaboration with the innovators from ideas to an attractive investment opportunity for the pharmaceutical industry. Since 2002 PULS has started 10 companies and exited three, one of which (LIDDS) has been listed. PULS has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Active project companies are: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare av HealthCap där han varit partner och VD sedan starten 1996. Ledde dessförinnan ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. Disputerad läkare från Karolinska Institutet med erfarenhet från ett flertal bolagsstyrelser inom life science-sektorn, bland annat Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA och BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl väljs in som suppleant i styrelsen. Mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering internationellt, senast som Global Product VP inom AstraZeneca och dessförinnan Global Commercial Lead för Nexium. Baserad i USA, 2002-2008, med bland annat ansvar för att bygga varumärken inom onkologi. B.Sc. inom ekonomi från Lunds universitet. Hon arbetar nu som affärsutvecklare på GU Ventures.

Oncorena Holding AB meddelade i september att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap.

”Den tidigare starka styrelsen blir nu kompletterad med kompetens som underlättar de kliniska prövningarna och en planerad exit”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som kan fylla ett stort medicinskt behov inom ett område där det idag saknas fullgod behandling. Produkten har potential att klassificeras som särläkemedel och HealthCap kan bidra med omfattande erfarenhet inom området”, säger Björn Odlander, VD och partner i HealthCap.

“Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar de nya ledamöterna in i styrelsen och ser fram mot ett fruktbart samarbete”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information vänligen kontakta
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se, telefon 070 676 0008.

Björn Odlander, VD och partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu
telefon 08 442 5850.

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000.

Om njurcancer
Cirka 1 000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor och är fortsatt den största ägaren efter emissionen nyligen. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

Om HealthCap
HealthCap grundades 1996 och är idag ett av de största specialiserade venturekapital-bolagen inom life science i Europa. HealthCap har rest mer än 1 miljard EUR i kapital, investerat i mer än 100 bolag och genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. HealthCaps portföljbolag har tagit fler än 20 läkemedel och fler än 40 medicintekniska produkter till marknaden. 
www.healthcap.eu.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena secures MSEK 24 for clinical studies of metastasized kidney cancer

Oncorena Holding AB today announces that the company through a new share issue has secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer. The capital has been raised from Oncorena’s current largest owner
P.U.L.S. AB and through an investment by HealthCap. Furthermore, several wealthy private investors, including new as well as current shareholders in Oncorena, have contributed substantially.

The capital infusion is aimed at covering costs for the final preclinical preparations and conducting a clinical Phase 1/2a trial. In the study, which will be conducted in Sweden and in the US, dialysis patients with metastatic kidney cancer will be treated with the potential new drug orellanine. Orellanine is a substance that is taken up specifically by kidney cancer cells and kidney cells and experimental studies have shown very promising results.

“It’s very encouraging for the severely ill patients who are waiting for an effective treatment that this capital infusion now can accelerate the project into clinical studies,” says Jan Törnell, CEO of Oncorena.

“At this stage it’s strategically important for Oncorena to get a new strong owner like HealthCap, which in addition to capital also contributes with great knowledge and a broad contact network,” says Pontus Ottosson, CEO of PULS.

“Oncorena has a drug candidate under development with the potential to radically improve the treatment of severely ill kidney cancer patients. HealthCap’s investment ensures that the first clinical studies can be performed and that this medically important project can develop further,” says Björn Odlander, partner at HealthCap.

“It’s encouraging that Oncorena enjoys such a great confidence among investors. We welcome HealthCap as a new major shareholder in the company,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena.

For further information, please contact

Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 676 0008

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, phone +46 (0)8 442 5850

Pontus Ottosson, CEO, P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 535 9334

Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, phone +46 (0)70 746 0000

About kidney cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastatic kidney cancer. The treatment is based on research from the University of Gothenburg led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova and GU Ventures. Oncorena is a part of the P.U.L.S. AB portfolio since 2013 and PULS remains the largest shareholder after this financing. The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastatic kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed in the autumn of 2016, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2017. www.oncorena.com.

About HealthCap
HealthCap started its operations in 1996 and makes focused investments in Life Science. HealthCap has raised more than EUR 1 billion in capital, invested in over 100 companies and among other things carried out more than 30 stock market IPO’s around the world. www.healthcap.eu.

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) is a unique life science development company. PULS invests in projects at an early stage and develops the innovations in close collaboration with the innovators from ideas to an attractive investment opportunity for the pharmaceutical industry. Since 2002 PULS has started 10 companies and exited three, one of which (LIDDS) has been listed. PULS has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Active project companies are: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.