Posts

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure erhåller en betalning vid signering och delmålsbetalningar samt royalty. Enligt avtalet kommer ägarskapet av produkten på sikt att gå över till Combe.

Den nya receptfria produkten är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor världen över som varje år drabbas av bakteriell vaginos. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever bakteriell vaginos som besvärande och generande, vilket påverkar de drabbade kvinnornas livskvalitet negativt.

– Vi är stolta över att Laccure utifrån ett konkret medicinskt behov har lyckats ta fram en innovativ, antibiotika- och receptfri produkt som löser ett stort dolt hälsoproblem. Att Laccure har utlicensierat produkten till Combe, en väletablerad global aktör inom produktsegmentet vilket skapar bästa förutsättningar för att produkten framgångsrikt kommersialiseras, är givetvis extra glädjande, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Om Laccure AB
Laccure grundades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom PULS-gruppen. Den första utvecklingen av företagets produkt genomfördes vid Lunds universitet och Gdansks universitet i Polen. Ytterligare läkemedelsutveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier utfördes i samarbete med ett antal kontraktsforskningsföretag. Produkten tillverkas av Recipharm Karlskoga AB. Laccure AB är certifierad enligt ISO13485. www.laccure.com

Om Combe Incorporated
Combe är en privatägd tillverkare och marknadsförare av egenvårds- och skönhetsprodukter och receptfria läkemedel med ledande varumärken inom kategorierna hårvårdsprodukter för män, kvinnohälsa och munvård. Sedan bolaget grundades 1949 har Combe varit ett varumärke och en innovatör inom sitt segment med egen utveckling av många framgångsrika varumärken inklusive Just for Men, Clearasil, Vagisil, Odor-Eaters, Lanacane och Seabond. Idag är Combe ett av de största privatägda bolagen inom hälso- och skönhetsindustrin i USA och bolaget fortsätter att utforska nya vägar för innovation i egen regi och genom partnerskap med andra bolag för att kunna erbjuda meningsfulla, effektiva och differentierade lösningar till konsumenter runt om i världen. www.combe.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Professor Robert JM Brummer är ny partner i PULS

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Robert JM Brummer som ny partner i PULS. Robert Brummer har en stark förankring i universitets- och forskarkretsar inom ett område där PULS önskar bli starkare. Vi ser fram emot samarbetet och möjligheten att ta del av hans kompetens och gedigna kontaktnät i internationella grupperingar inom vetenskapskretsarna och den aktuella forskningen i områdena mage/tarm och näringsvetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Robert JM Brummer (född 1957) är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet med bland annat ansvar för “Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center”. Han har varit dekan för Fakulteten för Medicin och Hälsa under åren 2010 till 2016, och är sedan 2016 vice rektor med ansvar för internationalisering, externa relationer och innovation. Hans engagemang och intresse rör främst vetenskapen kring födo- och näringsämnen samt innovation kopplat till nutrition. Han har bred och robust erfarenhet från forskningsområdet från olika positioner i Sverige och internationellt bland annat från Nederländerna. Idag representerar han Örebro universitet i ett antal nationella och internationella organisationer samt är styrelseordförande för Örebro University Holding AB.

Om PULS partners
PULS affärsmodell går ut på att partners behövs för att göra punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av ett fyrtiotal personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare. Läs gärna mer om PULS partners på hemsidan.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF som är baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason, men i en ny, patenterad och användarvänlig administrationsform. Den innovativa produkten är en snabblöslig film att lägga på patientens tunga som varken kräver vatten eller går att spotta ut, vilket är stora fördelar vid t ex akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare bioekvivalensstudie med bra resultat för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Marknadsundersökningar visar att det finns ett behov av en effektiv och användarvänlig produkt som Dexa ODF. AcuCort har genom introduktionen på AktieTorget nu tagit ett viktigt steg för att öka exponeringen av bolaget och skapa goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF till marknaden och därmed komma patienterna till nytta.

– I och med börsintroduktionen lämnar AcuCort som aktivt projektbolag i PULS-gruppen, men vi kommer noga följa utvecklingen av AcuCort och fortsatt vara en långsiktig och aktiv ägare, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se
telefon 070 535 9334

Om AcuCort
Läs gärna mer om AcuCort på www.acucort.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.