Posts

PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS, ett tidigare PULS projektbolag, samt styrelseledamot i Diaprost och NeuroVive Pharmaceuticals. Jan har tidigare en internationell karriär inom AstraZeneca bland annat som globalt strategiansvarig för forskningsområdet onkologi & infektion och som professor på institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

– Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen. Jag är övertygad om att Jan med sin erfarenhet och expertis kommer att bli ett viktigt stöd i utvecklingen av PULS befintliga projektportfölj och inte minst till ledningen av PULS verksamhet framöver, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se. 

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

För en tid sedan deltog jag i en panel på SwedenBIO summit i Malmö. På scenen deltog moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered samt näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S), följt av en panel av life science-företagare. Vi var alla rörande överens om att life science branschen är en viktig exportnäring för Sverige och att vi vill se en konkurrensmässig utveckling framåt. Frågor som berördes var kompetensförsörjning, finansiering, förutsättningar för att kunna genomföra kliniska prövningar i Sverige och vad vi saknar mest när vi inte längre har stora svenska läkemedelsbolag med huvudkontor i vår närhet.

Frågorna är stora, men de politiska initiativen som verkligen tar hänsyn till vår bransch och dess möjligheter till tillväxt kan göra reell skillnad framöver. I veckan samlas politiker, branschfolk och intressegrupper i Almedalen för att inspirera, påverka och samtala. Som entreprenör med tidiga läkemedelsprojekt i fokus, här och nu, är jag kanske lite otåligare än så.

Jag är övertygad om att vi i branschen själva måste forma vår framtid. Vi måste söka globalt kapital likväl som vi självklart arbetar med kunder på en global marknad, även om vi verkar nationellt. I Sverige krävs en väl fungerande näringskedja från akademisk forskning via produktbolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av skickliga specialiserade konsultbolag av alla de slag, produktionsbolag och passionerade ledare. Arbetstillfällen kommer i huvudsak att växa utanför produktbolagen och kompetensutveckling kan ske även i mindre bolag. Det öppnas fler karriärvägar och det skapar förutsättningar för en god rörlighet av personal om nätverken blir effektiva. Jag hoppas att även sjukvården får möjligheter att deltaga mer i kliniska studier framöver då jag är övertygad om att det är en viktig komponent – inte bara för vår konkurrenskraft – utan även för kompetensförsörjning.

Läkemedelsutveckling ska vara strikt reglerad till sin natur, men det betyder inte att vår bransch inte kan lyfta blicken och våga ta fram det vi är riktigt bra på. Som till exempel att med mod och vilja göra affärer som skapar kassaflöden som i sin tur används för att skapa nya projekt. Affärsmodellerna för mindre bolag måste formas efter förutsättningarna och goda exempel kommer att inspirera till fler nya bolag. Det är helt okej att göra både små och stora affärer på utvecklingsprojekt, så länge det finns en god kvalitet och spets, och varför måste så många projekt drivas som enprojektsbolag? En affärsmodell där flera projekt utvärderas och utvecklas så länge som de har förutsättning att generera en god kassa borde vara intressant även ur ägarperspektiv över tid.

Det finns gott om utmaningar inom tidig utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder, men samtidigt finns det minst lika många möjligheter. Vi i PULS ser fram emot att ta del av dem och vara en aktiv spelare i den svenska life science industrins framtid.

Glad sommar!

Sarah Fredriksson
VD, PULS

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Styrelseledamoten Roland Andersson är professor i kirurgi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Han har sitt kliniska- och forskningsfokus på bukspottkörtel-, lever- och gallvägsmaligniteter och leder en translationell forskningsgrupp. Han har ett extensivt internationellt nätverk och har som entreprenör bildat sex bolag.

Styrelseledamoten Andreas Segerros är sedan april 2018 Venture Partner på Sunstone och dessförinnan, från 2012, var han partner på Sunstone Capital med fokus på investeringar inom läkemedelsbehandlingar och ”drug delivery”. Han har varit verksam inom Sunstone sedan 2007. Han har över 20 års erfarenhet från affärsutveckling och operativ planering inom läkemedelsindustrin med internationell erfarenhet från positioner i Europa, USA och Japan.

Styrelseordförande Johan Lund, MD, PhD, har en bred och gedigen vetenskaplig erfarenhet från forskning och utveckling av innovativa behandlingar inom områdena inflammation, immunologi, andning och CNS/smärta från ledande positioner på bland annat Celgene och Pfizer i Cambridge, Massachusetts, i USA samt AstraZeneca i Sverige och England.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på PULS hemsida.

Ändrad strategi och aktivt förändringsarbete
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

– PULS befinner sig i ett spännande skede med en portfölj med projekt i både tidig och sen utvecklingsfas, men med utrymme för flera nya projekt. Vår ändrade strategi ska säkerställa förändringsarbetet och vidareutvecklingen av PULS till ett framgångsrikt life science-bolag som levererar innovativa produkter, hållbar tillväxt och god avkastning till våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer i PULS årsredovisning 2017 på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.